ÁSZF

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek 


Tisztelt Vásárlónk! 

1. Bevezető, általános rendelkezések: 

1.1 Köszönjük, hogy meglátogatta cégünk, a Solidor Kft. webáruházát (a továbbiakban: Webáruház). 
1.2. Az Áruházban látott termékek nagy részét mintaboltunkban személyesen is megtekintheti. A Webáruházban szereplő termékek fényképei illusztrációk, a szállított termékek az illusztrációtól eltérhetnek. 
1.3. A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a Solidor Kft. (a továbbiakban: Vállalkozás), és a Vállalkozás által működtetett, a www.solidor.hu weboldalon található webáruházon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő vásárló (a továbbiakban: Fogyasztó) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Vállalkozás és Fogyasztó a továbbiakban együttesen: Felek) 
1.4. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.solidor.hu weboldalon található webáruházon keresztül történik. A Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Ektv.”), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk”) szabályozza. 
1.5. A Webáruházban a vásárlás távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz útján leadott megrendeléssel történik, a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint. A Webáruházban történő vásárlás kizárólag a Fogyasztó regisztrációja esetén lehetséges. 

1.6. A Vállalkozás adatai: 

Név: Solidor Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhely: 4022 Debrecen, Cegléd utca 11., A. ép. Fszt. 5. 
Cégjegyzékszám: Cg.09-09-009663 
Nyilvántartó hatóság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága 
statisztikai számjel: 13037729-9522-113-09 
Adószám: 13037729-2-09 
Számlaszám: CIB Bank Zrt. 1070 2064 - 7027 9546 - 5110 0005  
Telefon: 52/536-600, Fax.: 52-415-834 
E-mail: solidor5@t-online.hu 

Tárhelyszolgáltató adatai:

A tárhely-szolgáltató neve: ShopRenter.hu Kft.

A tárhely-szolgáltató címe: 4028 Debrecen, Kassai út 129. III/304.
A tárhely-szolgáltató e-mail címe: info@shoprenter.hu
A tárhely-szolgáltató weboldala: www.shoprenter.hu

1.7. A Vállalkozás üzletének, ügyfélszolgálatának elérhetősége: 

Solidor műszaki szaküzlet és szerviz felvevőhely. 
4400 Nyíregyháza Széchenyi u. 15 
Telefon: 42/506-900 
Mobil: 36-30/625-2230, 36-30/376-7700, 36-30/637-1658 
E-mail: solidor.nyiregyhaza@gmail.com  
Nyitva tartás: H-P: 9.00-17.30.; SZO: 9.00-12.30. 2. A Webáruház használata: 

2.1. A Webáruházban böngészni a bal oldali keretben lévő terméklista/kategóriák segítségével lehet. Regisztráció nélkül is böngészhet az Áruházban. 
2.2. Amennyiben valamelyik termékünk felkeltette a kíváncsiságát, úgy kérjük: 
· regisztrálja magát (3. pont), és 
· a programban jelölje meg azt a termékünket, amelyre vonatkozóan tájékoztatást, illetve árajánlatot szeretne kérni, 
· vegye fel telefonon a kapcsolatot az Önhöz legközelebb eső üzletünk képviselőjével. 
· bejelölt termékek kosárba helyezésével az érdeklődését/vásárlási szándékát jelezheti! 
2.3. Társaságunk – az Ön elérhetőségének tudomásunkra jutásától számított – legrövidebb időn belül telefonon fogja Önt megkeresni árajánlatával. 
2.4. Kérjük céges vásárlóktól a pontos nevet és címet megadni. Egyéni vállalkozó vásárlása esetén kérjük vállalkozói engedélye számát feltüntetni. Az Általános Szerződési Feltételeket, illetve a szállítási feltételeket vásárlás előtt feltétlenül tanulmányozza át! 

3. Regisztráció, bejelentkezés 

3.1. Webáruházunkban csak regisztrált látogatók vásárolhatnak! 
3.2. A Fogyasztó a www.solidor.hu oldalon található „Regisztráció” menüpontra történő kattintással regisztrálhat. A regisztráció után a Fogyasztó a bejelentkezéshez szolgáló felületen, a regisztrált e-mail címe és jelszava megadását követően kezdheti meg a vásárlást. 
3.3. A regisztráció lezárásakor a böngésző továbblép és a következő oldalon a vásárló áttekintheti, hogy az általa megadott adatokat helyesen adta-e meg. Amennyiben azokat megfelelőnek találta azt megerősítheti vagy visszaléphet a regisztrációs felületre és kijavíthatja a felmerült hibát(-kat). 
3.4. A Fogyasztó a regisztráció során megadott adatait a későbbiekben módosíthatja, a bejelentkezést követően az „___________” menüpontra történő kattintással. A Vállalkozást az adatok Fogyasztó által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért felelősség nem terheli. 
3.5. A Vállalkozást nem terheli felelősség a Fogyasztó által a regisztráció során tévesen vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, egyéb problémákért, hibákért. A Vállalkozás nem tartozik felelősséggel azért, ha a Fogyasztó a jelszavát elfelejti, vagy az a Vállalkozásnak nem felróható okból harmadik személyek részére hozzáférhetővé válik. 
3.6. A Fogyasztó a regisztráció elvégzésekor köteles elfogadni az ÁSZF-et. Amennyiben az ÁSZF-et nem kívánja elfogadni úgy a regisztráció nem zárul le és az elektronikus szerződéskötés sem valósul meg. A regisztráció befejezésekor az eladó sorszámmal iktatja a regisztrált vásárlót, és ezen sorszámmal egyetemben rögzíti, hogy a Fogyasztó elfogadta az ÁSZF-et. 
3.7. Az ÁSZF bármikor hozzáférhető és megnyitható a Webáruház „Vevőtájékoztató” menüsorában, továbbá kérésére kollégáink is eljuttatják az ön címére e-mailben. A Webáruház rendszere az ÁSZF elfogadása után és a regisztráció lezárásakor munkatársainkat e-mailben értesíti, hogy új vásárló regisztrált. Ezen e-mail tartalmazza a Fogyasztó által megadott adatokat, melyeket bizalmasan kezelünk és tartalmazza azt, hogy a Fogyasztó elfogadta az ÁSZF-et. 

4. A vásárlás menete, megrendelés: 

4.1. Ha Ön egy terméket meg akar vásárolni, akkor jelölje ki a terméket, és elektronikus úton (e-mailen) küldje el nekünk. A Vállalkozás biztosítja, hogy a Fogyasztó a vásárlás során az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő adatbeviteli hibákat a szerződéses jognyilatkozatának megtételét megelőzően kijavíthassa. A kiválasztott termékkel kapcsolatban Önt - a termékválasztás beérkezését követően késedelem nélkül e-mail vagy telefonos megkeresés útján keresni fogja cégünk képviselője (visszaigazolás). 

4.2. Figyelem! A termék bejelölése, illetve a termék választás üzletünk számára történő elektronikus megküldése nem jelent automatikus megrendelést, illetve az adásvételi szerződés létrejöttét. 

A megrendelni kívánt áru(k)nak a Fogyasztó egyéni, virtuális kosarában történő elhelyezése nem minősül szerződéses ajánlatnak, ajánlattételi felhívásnak, illetve megrendelésnek. A termék bejelölésével, „kosárba helyezésével” Ön a termék utáni érdeklődését esetleges vételi szándékát jelzi a Vállalkozás felé. Ahogyan fentebb leírtuk erre azért van szükség, hogy cégünk képviselője az adott termékre vonatkozó legjobb ajánlatával Önt megtalálhassa. 

4.3. Ha úgy érezné, hogy bizonytalan és nem tudja, mit válasszon, vagy milyen terméket keres, úgy: 
· fáradjon be az Önhöz legközelebb eső mintaboltunkba, ahol a készülékek döntő többsége megtalálható, 
· kérdezzen bátran (üzletünk nyitvatartási idején belül) akár telefonon is, cégünk alkalmazottjai készséggel állnak rendelkezésére.! 

4.4. Azt követően, hogy Ön kiválasztotta a terméket, elfogadta képviselőnk ajánlatát, melyet követően vételi szándékának visszaigazolásaként Ön e-mailen/telefonon kap egy részletes árajánlatot, amely a szállítási költséget és a szállítás várható időpontját is tartalmazza. 

4.5. A részletes árajánlat csupán a megrendelés megérkezésének visszaigazolása, az nem tekinthető a megrendelés megerősítésének vagy szerződéses nyilatkozatnak, az nem jelenti azt, hogy megrendelt termék raktáron van. 

Úgyszintén nem minősül a megrendelés megerősítésének a Vállalkozás olyan tartalmú egyedi visszajelzése, amelyben a Fogyasztót pl. ideiglenes készlethiányról, vagy az 5.3. pontban foglaltakról értesíti. 
A terméket (illetve a kiszállítási szolgáltatást) azt követően tekintjük megrendeltnek, hogy Ön a részletes árajánlatot válasz e-mailjében, telefaxon vagy egyéb távközlési eszköz útján elfogadja, visszaigazolja. 

4.6. A rendelés összetételétől függően a Vállalkozás a fenti részletes árajánlatában előleget kérhet a megrendelések biztosítása érdekében. Az előleg összegéről, annak fizetési módjáról a Vállalkozás a részletes árajánlatban tájékoztatja a Fogyasztót. 
4.7. Rendelését kollégánkkal egyeztetve a szállítás napját megelőző napig visszamondhatja! 

5. Értékesített termékek, eladási árak: 

5.1. A Webáruházban szereplő termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit a Fogyasztó a konkrét árucikk információs oldalán a „részletek” menüpont alatt ismerheti meg. Az ismertető leírás esetleges pontatlanságáért a Vállalkozás nem tartozik felelősséggel. Az árucikkek információs oldalán feltüntetett képek helyenként illusztrációk. Az áruk használatára vonatkozó utasításokat, továbbá az áru részletes tulajdonságait a megvásárolt áruhoz mellékelésre kerülő használati utasítás tartalmazza. Vállalkozás az általa forgalmazott termékekhez a jogszabályi előírások keretein belül használati útmutatót csatol. Amennyiben a Fogyasztó véletlenül mégsem kapná meg a használati útmutatót a termékkel együtt, és ezt a tényt haladéktalanul, még a termék használata előtt jelezi az ügyfélszolgálat felé, Vállalkozás azt haladéktalanul pótolja. 
5.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett bruttó ár, amely forintban (HUF) értendő. A feltüntetett árak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek. A feltüntetett árak nem tartalmazzák a kiszállítás, valamint a csomagolás költségeit. Az euróban feltüntetett árak csak tájékoztató jellegűek. 
A kiválasztott termék árát, valamint a szállítási és csomagolási költségeket a Vállalkozás a 4.4. pont szerinti részletes árajánlatában közli a Fogyasztóval. A Webáruházban szereplő termékek vételára megváltoztatásának jogát a Vállalkozás fenntartja, ugyanakkor ezen jog a részletes árajánlat alapján már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. 
5.3. Amennyiben a termék mellett hibás ár kerül feltüntetésre - különös tekintettel arra az esetre, ha nyilvánvalóan téves, a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő ár kerül feltüntetésre -, a Vállalkozás nem köteles a terméket a hibás áron értékesíteni. Ebben az esetben Vállalkozás haladéktalanul tájékoztatja a Fogyasztót a tévedésről és a termék helyes áráról, amelynek ismeretében a Fogyasztó elállhat vásárlási szándékától. 

6. Az elektronikus szerződés megkötése, létrejötte: 

6.1. Amennyiben a Fogyasztóhoz kizárólag a megrendelése megérkezését visszaigazoló részletes árajánlatot küldte meg a Vállalkozás, annak Fogyasztó által történő elfogadó nyilatkozat hiányában a Felek között a szerződés még nem tekinthető létrejöttnek. 
6.2. A Felek között a szerződés akkor jön létre, amikor a Vállalkozás által küldött részletes árajánlatot a Fogyasztó e-mail, telefax vagy egyéb távközlési eszköz útján elfogadja, visszaigazolja. 
6.3. A felek között ilyen módon létrejött szerződés nyelve magyar, azokra a magyar jogszabályok vonatkoznak, az ily módon kötött szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, és azokat a Vállalkozás nem iktatja. A Vállalkozás szerződést kizárólag magyar nyelven köt. 

7. Fizetés: 

7.1. A Vállalkozás által küldött részletes árajánlat Fogyasztó általi írásbeli elfogadásával a Fogyasztó szerződéskötési ajánlatához kötve van, továbbá fizetési kötelezettsége keletkezik. 
A Vállalkozás által küldött részletes árajánlat egyértelműen megfogalmazva tartalmazza azt a tájékoztatást, hogy a Fogyasztó a részletes árajánlat elfogadása, mint szerződéses nyilatkozat megtétele a Vállalkozás javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után. 
7.2. A Fogyasztó fizetési kötelezettségének az alábbi módon tehet eleget: 

a) A termékek a forgalmazó boltjában, a Solidor Kft. üzletében személyesen, szállítási és csomagolási költségtől mentesen is megvásárolhatók. 


4400 Nyíregyháza Széchenyi u 15. 
Nyitva tartás: H-P: 9.00-17.30 SZO: 9.00-12.30 

b) Az áru kiszállítása esetén a megrendelt termék árát, valamint a részletes árajánlatban rögzített szállítási és csomagolási költségeket a kiszállításkor a futárnak kell megfizetni. Utánvétes fizetés esetén a számla értékének 3%-ával megegyező készpénzkezelési költséget számít fel a Vállalkozás. A Magyarország egész területére vonatkozó kiszállítási díjakat tájékoztató jelleggel a „szállítási információ” menüpont alatt található táblázat rögzíti. 

c) A Vállalkozás által a részletes árajánlatban közölt bankszámlaszámra előre történő átutalással. 

8. Szállítás: 

8.1. A kiszállítás a Vállalkozás központi raktárából magyarországi fuvarozó vállalattal történik. A megrendelt áru(k) házhoz szállítására a Felek által előre egyeztetett határidőn belül, időpontban és helyszínen kerül sor. A Felek a Ptk. 6:220.§ (1) bekezdése alapján megállapodnak abban, hogy a megvásárolt termék kiszállítási határideje a részletes árajánlatban rögzített mindenkori határidő, amely 30 napnál hosszabb is lehet. 
8.2. A házhoz szállítás díjköteles, amelyet a Fogyasztó köteles megfizetni. Az aktuális szállítási díjakat a Vállalkozás a részletes árajánlatban közli a Fogyasztóval. 
Több termékcsoportból történő egyidejű vásárlás esetén az egyes termékcsoportokba tartozó árukra vonatkozó szállítási és fizetési feltételek eltérhetnek egymástól. A futárszolgálattal történő kiszállítási költségekkel előfordulhat, hogy a gazdaságosabb szállítás miatt (pl: több termék együttes megrendelése) a szállítási költségek csökkennek. 
8.3. A szállítási módot a Fogyasztó a Vállalkozás által küldött részletes árajánlat visszaigazolása során választhatja ki. Amennyiben a termék(ek) átvételének / kiszállításának várható időpontja megváltozik, a Vállalkozás arról haladéktalanul értesíti a Fogyasztót. 
8.4. Amennyiben a Vállalkozás díjmentes kiszállítást biztosít, az házhozszállítást jelent, mely nem tartalmazza a készülék lakásba, házba történő beszállítását, bekötését. Amennyiben a Fogyasztó ilyen szolgáltatásra is igényt tart, azt a részletes árajánlat visszaigazolásában jeleznie szükséges. 
8.5. A kiszállított csomag a Fogyasztó által megrendelt terméket tartalmazza a jogszabály által megkövetelt jótállási iratokkal együtt. Abban az esetben, amikor azt a hatályos jogszabályok kötelezően előírják, a csomag tartalmazza a magyar nyelvű használati útmutatót is. 
A csomag kiszállításával egyidejűleg átadásra kerül a megrendelt termékről a megrendelő nevére kiállított számla. 
8.6. A futár a megrendelt csomagot telefonon egyeztetett időben és feltételek szerint juttatja el címzett részére. Amennyiben Ön nem található a megadott címen a futár megpróbálja Önt mobilszámán elérni és egyeztetni. A második kiszállítási próbálkozás sikertelensége után a kiszállításkor önnek plusz díjat számolhat fel. Ezért kérjük, hogy lehetőleg olyan címet adjon meg, ahol át is tudja venni a küldeményt, ez lehet a munkahelye is. Ha az átvevő személye a címzettől eltérő személy kérjük azt a megrendeléskor (a részletes ajánlat visszaigazolásában) a megjegyzésben feltüntetni. 

ELŐRE NEM LÁTHATÓ ESEMÉNYEK MIATT AZ ELŐZETESEN JELZETT SZÁLLÍTÁSI NAP MÓDOSULHAT !!

9. Vásárlástól való elállás (lásd még: 2. számú melléklet) 

9.1. Elállási / felmondási jog gyakorlásának határideje 

9.1.1. A Fogyasztó – vagyis a Ptk. 8:1§ (1) 3. pont értelmében a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy – a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 20. §-a alapján: 
a) a termék átvételének napjától, 
b) több termék vásárlása esetén, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott termék átvételének napjától, 
c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak az átvétele napjától, 
d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, 
a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától - 
e) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától - 
- számított 14 (tizennégy) napon belül a megkötött szerződéstől indokolás nélkül elállhat. 
9.1.2. A Fogyasztó ezen elállási jogát a szerződés létrejöttének napja (6.2 pont), és a termék(ek) átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. 
9.1.3. Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén, ha a Fogyasztó kérésére a Vállalkozás a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését megkezdi, a Fogyasztót a 14 napos határidőn belül indokolás nélküli felmondási jog illeti meg. 
A Fogyasztó ebben az esetben köteles megtéríteni a Vállalkozás ésszerű költségeit. Az elszámolás során a Fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell kiszámítani. Ha azonban a Fogyasztó bizonyítja, hogy a teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. Az elszámolás során a piaci érték megállapításánál az azonos tevékenységet végző vállalkozások azonos szolgáltatásának a szerződés megkötésének időpontja szerinti ellenértékét kell figyelembe venni. 
9.1.4. Az elállási / felmondási jog a Webáruházon keresztül értékesített termékre, szolgáltatásra vonatkozik. (Tehát ha az Ön érdeklődése nyomán cégünk által elküldött részletes árajánlat elfogadása e-mailen, telefaxon vagy egyéb távközlési eszköz útján megtörténik.) 

9.2. Elállási / felmondási jog gyakorlásának módja 

9.2.1. A Fogyasztó az elállási / felmondási jogát a jelen ÁSZF 1. sz. mellékletét képező nyilatkozat-minta felhasználásával, vagy az elállásra / felmondásra vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. 
9.2.2. Az elállási / felmondási nyilatkozatot a Fogyasztó személyesen teszi meg, vagy az alábbi úton juttathatja el a Vállalkozás részére: 

Postacím: 4029 Debrecen Cegléd u. 11.
E-mail: solidor5@t-online.hu 

9.2.3. Határidőben érvényesítettnek kell tekintetni az elállási / felmondási jog gyakorlását, ha a Fogyasztó az elállási / felmondási nyilatkozatát a határidő lejárta előtt a Vállalkozás részére elküldi (postára adja). 
9.2.4. A Fogyasztó elállási / felmondási jogát a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. §-ban foglalt esetekben nem gyakorolhatja különösen, de nem kizárólagosan: 
- a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti; 
- olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak; 
- olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; 
- lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó a csomagolást felbontotta. 
9.2.5. Amennyiben a szerződéshez járulékos szerződés is kapcsolódik, a Fogyasztó elállási / felmondási jogának gyakorlása a járulékos szerződést is felbontja vagy megszünteti. 
9.2.6. Az elállási / felmondási jog gyakorlása során a Fogyasztó jóhiszeműen köteles eljárni, jogát rendeltetésének megfelelően köteles gyakorolni. Ezen joggyakorlás nem vezethet a joggal való visszaéléshez a Vásárló részéről (Ptk. 1:5. §) 

9.3. A Felek kötelezettségei elállás / felmondás esetén 

9.3.1. A Vállalkozás kötelezettségei 

a) A Vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget (ideértve a Fogyasztó által megfizetett legolcsóbb kiszállítási mód díját is). A Vállalkozás az elállással érintett árucikk ellenértékét a termék személyes visszajuttatásakor azonnal visszafizeti. 
Ha a fogyasztó az elállással érintett termék kiszállítása során kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket (pl. expressz szállítási mód költségei). 

b) A Vállalkozás a Vásárlónak visszajáró összeget a Vásárló által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat. A Vállalkozás nem vállal felelősséget a Fogyasztó által megadott adatok (pl. bankszámlaszám) pontatlanságából vagy helytelenségéből eredő teljesítési hibákért. 

c) A Vállalkozás mindaddig visszatarthatja a visszafizetendő összeget, amíg a Vásárló a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte. 

9.3.2. A Vásárló kötelezettségei 

a) A Fogyasztó elállás esetén köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni, illetve a Vállalkozásnak vagy a Vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a Vállalkozás a részletes árajánlatban vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. 

b) A Fogyasztó a terméket személyesen átadás, fuvarozás útján, postai küldeményként, vagy futárszolgálattal küldheti vissza. Utánvétes csomagként történő visszaszolgáltatás kizárt. Ha a Fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket (pl. expressz szállítási mód költségei). 

c) A vásárolt termék sérülésmentes visszajuttatásának közvetlen költségeit a Fogyasztó köteles viselni (ideértve az az esetet is, ha a termék jellegéből adódóan postai küldeményként nem adható fel). A Fogyasztó felelősséggel tartozik a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért. Amennyiben a vásárolt termék sérülten, vagy a nem rendeltetésszerű használatból eredő értékcsökkent állapotban érkezik vissza a Vállalkozáshoz, úgy a felek egyeztetést kezdeményeznek a sérülésből vagy a használatból eredő értékcsökkenés megállapítása tárgyában, szükség esetén független szakértő bevonása útján. Ez esetben a Vállalkozás a termék igazolt módon megállapított csökkentett árát fizeti vissza a Fogyasztó részére. 

Amennyiben a Webáruházban vásárolt termék a Vállalkozásnak fel nem róható okból rendeltetésszerű használatra alkalmatlan állapotban érkezik vissza a Vállalkozáshoz, a Vállalkozó nem vállalja a vételár visszatérítését. 

10. Jótállás, kellékszavatosság, termékszavatosság 

A Vállalkozás a jótállási és szavatossági igények érvényesítése során a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szerint jár el. 

10.1. Jótállás 
10.1.1. A Vállalkozást az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében felsorolt terméktípusokra vonatkozóan jótállási kötelezettség terheli. A jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. 
10.1.2. A jótállás időtartama egy év, amely a termék fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. 
10.1.3. A Vállalkozás egyes termékekre vonatkozóan a részletes árajánlatában önkéntes jótállást is vállalhat, amelynek időtartama a fenti kormányrendelet szerinti időtartamnál hosszabb is lehet. 
10.1.4. A Vállalkozás az egyes termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a termék Fogyasztó általi átvételekor adott jótállási jegyen szereplő adatok útján közli. 

10.2. Kellékszavatosság 
10.2.1. A Fogyasztó hibás teljesítés esetén a Vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint. 
10.2.2. Kellékszavatossági igénye alapján a Fogyasztó - választása szerint -: 
a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Vállalkozásnak - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Fogyasztónak okozott érdeksérelmet; vagy 
b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a Fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. 
10.2.3. A Fogyasztó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Vállalkozás adott okot. 
10.2.4. A Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Vállalkozással. A szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Fogyasztó már nem érvényesítheti. 
10.2.5. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Fogyasztó igazolja, hogy a terméket a Vállalkozástól vásárolta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után a Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. (Ptk. 6.158.§) 

10.3. Termékszavatosság 
10.3.1. A termék hibája esetén a Fogyasztó - választása szerint – a 10.2. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. 
10.3.2. Termékszavatossági igényként a Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. Termékszavatossági igényét a Fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. 
10.3.3. A Fogyasztó termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben érvényesítheti. A termék hibáját a Fogyasztónak kell bizonyítania. 
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: 
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy 
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy 
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. 
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. 
10.3.4 Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan a Fogyasztó nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a Fogyasztó a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti. 
10.3.5. A Fogyasztó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a jótállásból fakadó jogok az 10.2. és a 10.3. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik. 

11. Panaszkezelés és jogérvényesítés 

11.1. A Fogyasztó kérdésével, kérésével, illetve panaszával az alábbi módokon fordulhat a Vállalkozáshoz: 

Személyesen: a Vállalkozás 1.6. pont szerinti és 1.7. pont szerinti ügyfélszolgálatai valamelyikén 
Írásban: a Vállalkozás postacímére eljuttatott postai küldeménnyel 
Telefonon: az 1.6 és az 1.7. pontban rögzített telefonszámok valamelyikén 
E-mailben: az  solidor5@t-online.hu e-mail címre megküldött elektronikus levélben. 
A panaszkezelés során a Vállalkozás a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. rendelkezéseinek megfelelően jár el. 

11.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek: 
Fogyasztóvédelmi hatóság: A Fogyasztó jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi hatóság hatásköre nem terjed ki a szerződés létrejöttére, érvényességére, joghatásaira és megszűnésére vonatkozó rendelkezések betartásának ellenőrzésére. 
Békéltető testület: Hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell

a) a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
b) a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
c) ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
d) a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
e) a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
f)a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
g) a testület döntésére irányuló indítványt,
h) a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154
Fax: 06-72-507-152
E-mail: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszám:06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523
Fax: 06-76-501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; mariann.matyus@bkmkik.hu
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: eva.toth@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870
Fax: 06-46-501-099
E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefonszám: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
Fax: 06-62-426-149
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
E-mail: fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710
Fax: 06-52-500-720
E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonszám: 06-36-429-612
Fax: 06-36-323-615
E-mail: hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.
Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570
Fax: 06-56-510-628
E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-027
Fax: 06-34-316-259
E-mail: szilvi@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. III. emelet 331.
Telefonszám: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: 06-82-501-026
Fax: 06-82-501-046
E-mail: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefonszám: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
E-mail: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.
Telefonszám: 06-88-429-008
Fax: 06-88-412-150
E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

Bírósági eljárás: A Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint. Az ÁSZF-ben nem rögzített kérdésekben a mindenkori hatályos Polgári Törvénykönyv ide vonatkozó rendelkezései, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az irányadóak. A Solidor Kft-től megvásárolt termékkel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő bármiféle jogvita rendezésére a felek a Debreceni Járásbíróság, vagy törvényszéki hatáskör esetén a Debreceni Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 

12. Adatvédelmi nyilatkozat 

12.1. A Webáruházon keresztül történő online rendeléshez szükség van a regisztrációra. A Vállalkozás a regisztrációkor, illetve megrendeléskor kizárólag azokat az információkat kéri a Fogyasztótól, amelyek a rendelés lebonyolításához feltétlenül szükségesek. Az így megadott adatokat, információkat a Solidor Kft. a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeli, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá. 
12.2. A megadott adatokat harmadik fél számára a Vállalkozás nem adja ki. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék kézbesítéséhez vagy kiszállításához szükségesek. A szerződés teljesítése érdekében alvállalkozóként közreműködő személyek (pl. futárszolgálat, posta) az átadott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni. 
12.3. A Solidor Kft. az adatok kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően jár el. A megadott adatait titkosan kezeljük, azokat harmadik személy a vállalkozástól nem tudhatja meg, s nem szándékozzuk a jövőben sem e-mailben, sem pedig postai úton önt reklámanyaggal, felkeresni, zavarni. 
13. Vegyes rendelkezések 

13.1. A Vállalkozás biztosítja, hogy sem a szerződéskötés során, sem pedig a szerződéskötést követő kapcsolattartáshoz biztosított telefonos ügyintézés során a Fogyasztót a hívásért emelt díj nem terheli. 
13.2. A Vállalkozás tájékoztatja a Fogyasztót arról, hogy a Vállalkozásnál nem áll rendelkezésre a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódex. 
13.3. A Vállalkozás által működtetett weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért, az esetleges elírásokért a Vállalkozás nem vállal felelősséget. 
13.4. Amennyiben a Fogyasztó a weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Vállalkozásnak. Amennyiben Vállalkozás jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására. 
13.5. A jelen ÁSZF hatálybalépésének időpontja 2014.07.13. A Vállalkozás fenntartja a jogot az ÁSZF egyoldalú módosítására. Az ÁSZF módosítása esetén az Eladó az új szerződési feltételeket közzéteszi a Webáruházon, és a Webáruház nyitóoldalán figyelmezteti a felhasználókat a szerződési feltételek módosulásáról és a hatályba lépés időpontjáról. A figyelmeztetés elmulasztása az új ÁSZF hatálybalépését nem érinti 
13.6. A Vállalkozás a Webáruházon nyújtott szolgáltatások igénybevételét kizárólag jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek között biztosítja, azoktól való eltérés nem lehetséges. 

További kérdése esettén keresse munkatársainkat. 

Debrecen, 2014. július 13. 


Köszönjük, hogy minket választott! 
1. számú melléklet: Elállási nyilatkozatminta 
2. számú melléklet: Elállási tájékoztató 1. számú melléklet: 

Elállási nyilatkozatminta 
a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet alapján 


Címzett: Solidor Kft. 
4029 Debrecen, Cegléd utca 11., 
Telefon: 52/536-600, Fax.: 52-415-834 
E-mail: solidor5@t-online.hu 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: 

A szerződés tárgyának megjelölése: _____________________ 

A szerződéskötés/átvétel időpontja: _____________________ 

A fogyasztó(k) neve: _____________________ 

A fogyasztó(k) címe: _____________________ 


A fogyasztó(k) aláírása: _____________________ 


Kelt: ______________________ 

2. számú melléklet: 

Elállási/Felmondási tájékoztató 
a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet alapján 


Elállási/Felmondási jog 

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. 

Az elállási/felmondási határidő: 
a) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén: a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le; 
b) termék adásvételére irányuló szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.; 
c) több termék szolgáltatásakor: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi.; 
d) több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.; e) termék meghatározott időszakon belüli rendszeres szolgáltatására vonatkozó szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi az első terméket. 

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: 

Solidor Kft. 
4029 Debrecen, Cegléd utca 11., 
Telefon: 52/536-600, 30/9536-600, 30/637-1658 Fax.: 52-415-834 
E-mail: solidor5@t-online.hu

Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. 

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát. 

Az elállás/felmondás joghatásai 

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozás